Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Добра стопанска година за земеделските кооперации край Дунава

Добра стопанска година за земеделските кооперации край Дунава

Добра стопанска година за земеделските кооперации край Дунава

До 784 кг/дка пшеница и до 1200 кг/дка царевица са прибрани през 2021 г. , показват отчетите в Силистренска област

Земедел­с­ките кооперации в Силис­т­рен­ска област прик­люч­ват с положителен резул­тат 2021 г. Тe се дъл­жат както на благоп­рият­ните климатични условия, спаз­ване на тех­нологията за отдел­ните кул­тури, така и на пазар­ната конюн­к­тура и мар­жовете на цените. Това обоб­щава в отчет­ния си док­лад Кирил Боянов, пред­седател на Облас­т­ния съюз на земедел­с­ките кооперации край Дунава. Бран­шовият ръководител посочва, че изминалата стопан­ска година е била благоп­риятна за рекол­тата от всички кул­тури, а там, където не са падали градушки, резул­татите са били много добри.

От 580 до 784 кг/дка пшеница са пожънали през лятото на 2021 г. земедел­с­ките кооперации от Силис­т­рен­ска област. С най-високи резул­тати прик­люч­ват кооперативите в град Тут­ракан, в селата Сокол и Бог­данци. В половината от стопан­с­т­вата добивите от пшеница над­вишават 700 кг/дка.

При царевицата добивите са от 450 до 1200 кг/дка. С резул­тати над 1 тон могат да се пох­валят кооперативите от селата Срацимир, Доб­ротица, Бабук, Калипет­рово и град Алфатар. При слън­чог­леда стопаните са успели да пожънат от 190 до 400 кг/дка, като при половината от членуващите в облас­т­ния съюз кооперации добивите са над 300 кг/дка.

Нарас­тва относител­ният дял на пшеницата през пос­лед­ните 5 години, посочва още Боянов. „Имаме стабилизиране на жит­ната кул­тура в сеит­бооборота от 43 % на 45 % от общата обработ­ваема площ от 364 хил. дка. Това е напълно в оптимал­ните граници на земепол­з­ването и дава въз­мож­ност за прог­нозируемост. Ечемикът варира между 1 и 2 %, което считаме, че се дължи на пол­з­ването на чуж­дес­т­ранни пивоварни сор­тове с високи добиви“. Преди 5 години в Силис­т­рен­ска област слън­чог­ледът е заемал 33 % от обработаемите земи, докато сега делът му е 24 %. За сметка на това нарас­т­ват посевите с царевица.

В момента пшеницата в Силис­т­рен­ска област е успяла да ком­пен­сира в раз­витието си по-късната сеитба. Кам­панията през есента на 2021 г. се забави заради сушата и изчак­ването на необ­ходимата поч­вена влага. Къс­ните сеит­бени срокове са се отразили върху посевите с рапица, при която все още се наб­людава закъс­нение във вегетацион­ното раз­витие. През лятото на миналата година кооперациите пожънаха от 110 до 363 кг/дка от тази мас­лодайна кул­тура. Най-добри резул­тати отчита ЗК16-ти декем­ври“ в село Гар­ван.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Икономика

„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят