Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

none

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 1991 г. и 1999 г. (цветна под­ложка, италик)

48 — Закон за кооперациите, 1991 г.

В края на 1989 г. нас­тъп­ват сериозни социални, икономически и политически изменения в Бъл­гария. При тези нови социално-икономически отношения, кон­с­титуционни условия и политически пред­пос­тавки кооператив­ната правна уредба претър­пява нови промени. Затова ЦКС с актив­ното сът­руд­ничес­тво Меж­дународ­ния кооперативен алианс (МКА) и Меж­дународ­ната организация на труда (МОТ) раз­работва и внася в Минис­тер­ски съвет проект за нов Закон за кооперациите, който се приема от Великото народно съб­рание на 19 юли 1991 г. Това e пър­вият…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят